Dagens nervsammanbrott

de som int får hända händ idaa. Ja lag på sista avsnitte av 4400 o tänkt att hu ska di få avsluta allt i ett avsnitt ? så ja googla lite o va ser ja.. joo serien ha blivi cancelled. alltså ja blir så förbannat arg. hitta äntligen en serie som nästan når upp ti OTH-kärleks-level o så får ja int ens nå avslut på den ?! de e få saker som gör mig lika arg. sama händ me client list o partners. men de når en ny nivå me 4400. de e så otroligt många frågor som lämna obesvarade. endå tycker ja sista avsnitte va superbra o att serien sluta som den sku om di bara sku ha lagt till några snabba svar på vart den där personen försvann, vilket val en annan person gjorde osv. de finns tydligen 2 böcker som ska svara på några frågor så beställer hem di mesama. bryr int mig om att jag lagt bokköpsförbud på mig själv. dehär e en emergency.

dähär e absolut sista gången ja böri si en serie som int e avslutad.

o joo ja e precis så arg som ja låter. ;) man blir ju ba så sur. värsta ilandsprobleme som finns enligt mig.Livet enligt Liza | |
Upp